Nauka Bez Barier

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom.Aplikacja Olymp Trade Medycyna Personalizowana

19.11.2020

 

 

Dziękujemy, że jesteś z nami!


W konferencji on-line możesz Pobierz aplikację Olymp Trade wziąć udział na dwa sposoby:


1. weź udział w konferencji 3D za pośrednictwem aplikacji

2. po prostu oglądaj transmisję z wystąpień prelegentów i przebieg konferencji na tej stronie w oknach powyżej w formie webinarium

Pobierz aplikację w wersji na Windows 

Pobierz aplikację w wersji na Mac OS

Pobierz aplikację w wersji na telefon Android

Jak zainstalować aplikację MEDVEO na Mac OS ?

Jak zainstalować aplikację MEDVEO na Windows ?

Pobierz instrukcję uruchamiania aplikacji do uczestniczenia Olymp Trade dla androida w konferencji 3D 

O konferencji

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Medycyna Personalizowana, organizowanej w tym roku pod hasłem: Nauka bez barier. Genom. Medycyna Personalizowana

 

Konferencja naukowa jest jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej ,,Nauka bez Barier’’ na rzecz dostępności edukacji akademickiej i nauki dla osób z niepełnosprawnością. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego główne cele to aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z oferty studiów wyższych i podejmowania działalności naukowej oraz zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością. 

 

W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem: 

Nauka bez barier. Genom. Medycyna Personalizowana

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki (przewodniczący Konferencji)

Prezentacja aktualnych sytuacji osób z niepełnosprawnością

Prezentacja nowych rozwiązań eliminujących bariery jakie napotykają osoby niepełnosprawne w codziennym życiu
Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie niepełnosprawności

Zaznajomienie się z medycyną personalizowaną względem osób niepełnosprawnych

Konferencja bez granic

Z powodu pandemii COVID-19, Konferencja jest organizowana wyłącznie w trybie on-line w dniu 19 listopada 2020 r. Konferencja jest bezpłatna zarówno dla wykładowców jak i osób prezentujących postery – uczestników i słuchaczy

Organizatorem konferencji jest Fundacja na Rzecz umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych we współpracy z Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 

 

Program naukowy Konferencji obejmuje sesje ustne i sesje plakatowe w dwóch grupach tematycznych: Nauka bez barier oraz Genom. Medycyna personalizowana

Sesje naukowe i posterowe

Sesje naukowe ustne i posterowe w obszarze ,,Nauka bez Barier’’ będą okazją do prezentacji aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w uczelniach oraz nowych rozwiązań eliminujących bariery w różnych obszarach szeroko rozumianego środowiska akademickiego: świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych, dostępności transportu środkami komunikacji zbiorowej, komunikacji interpersonalnej, edukacji, zatrudnienia i możliwości realizacji aspiracji zawodowych, czasu wolnego, aktywności obywatelskiej, barier architektonicznych i dostępności architektonicznej budynków, ciągów komunikacyjnych i orientacji w budynkach, dostępności i wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych, dostępności miejsc parkingowych, dostępności wsparcia technicznego i informacji zamieszczanych na stronach internetowych uczelni, wsparcia instytucjonalnego w ramach uczelni dla studentów i pracowników badawczo-dydaktycznych z niepełnosprawnościami, asystentów osób z niepełnosprawnością, dostępu do specjalistycznego sprzętu, wsparcia finansowego, wsparcia psychologicznego, możliwości rozwoju naukowego osób z niepełnosprawnością: granty i wyjazdy naukowe, oraz tworzenia systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością


Genom. Medycyna personalizowana

Szczególna uwaga zostanie poświęcona medycynie personalizowanej względem osób niepełnosprawnych. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych odkryć z różnych dziedzin medycyny: genetyki, medycyny regeneracyjnej, neurologii, psychiatrii, onkologii, okulistyki i farmacji.

Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami i terapeutami – pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń oraz zdobycia wielu doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju nowego trendu personalizacji w medycynie, architekturze, edukacji i szeroko rozumianej terapii osób niepełnosprawnych.

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. med. Janusz Kocki

Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Mgr Patrycja Jankowska-Miller

Communication Manager w Fundacji Neuron +

Mgr Elwira Gliwsk

Communication Manager w Fundacji Neuron +

Współorganizatorzy

  • Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Katera i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Instytut Filologii Polskiej, Katedra Edukacji Polonistycznej UMCS w Lublinie
  • Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
  • Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii KUL Jana Pawła
  • Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej
  • Katedra Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. farm.
Anna Bogucka-Kocka,
Lublin

prof. dr hab.
Jacek Dębała,
Lublin

prof. dr hab. n. med.
Jacek Gronwald,
Szczecin

prof. dr hab.
Małgorzata Karwatowska,
Lublin

ks. dr hab prof. uczelni
Andrzej Kiciński,
Lublin

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Kochański,
Warszawa

prof. dr hab. n. med.
Janusz Kocki,
Lublin

dr hab. prof. uczelni
Małgorzata Latoch-Zielińska,
Lublin

prof. dr hab. n. med.
Monika Ołdak,
Warszawa

dr hab. n. med. prof. uczelni
Jolanta Masiak,
Lublin

dr hab. prof. UMCS
Iwona Morawska,
Lublin

dr. hab. inż. arch.
Natalia Przesmycka,
Lublin

dr. hab. n. med.
Ewa Rudnicka Drożak,
Lublin

dr hab. n. med.
Alicja Wójcik-Załuska,
Lublin

prof. dr hab.
Ewa Zuba-Surma,
Kraków

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Żarnowski,
Lublin

Partner merytoryczny

Patronat honorowy​

Patronaty medialne​

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020