Przetwarzanie danych przy rejestracji i formularzu kontaktowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NEURON + z siedzibą przy ul. Pięknej 49, 00-672 Warszawa, zwanej dalej Fundacją.

Kontakt z osobą realizującą w  Fundacji zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: fundacja@neuronplus.pl

 

Rejestracja

Żeby korzystać z funkcji  serwisu www.medycynapersonalizowana.online, trzeba się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie Twojego adresu e-mail. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w serwisie www.medycynapersonalizowana.online, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie danego Serwisu. Tymi usługami będą np. możliwość obejrzenia i wysłuchania prelekcji ekspertów w zakresu niepełnosprawności, możliwość zadawania pytań prelegentom czy dodania swojej pracy na sesję posterową konferencji, obejmującą prezentację plakatów naukowych.

Przetwarzanie danych

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

W niektórych przypadkach zgodę możesz wyrazić przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe np. podając datę urodzin.

Za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Niepodanie niezbędnych danych spowoduje, że nie będziemy mogli udostępniać Tobie serwisu.  W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda.

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu kontaktowym odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;

Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy Fundacji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rejestracji zapytania. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na zapytanie skierowane do Fundacji NEURON + Twoje dane osobowe będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • przysługuje Ci prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020