Program Konferencji

Nauka Bez Barier
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Genom. Medycyna Personalizowana
Warszawa - Lublin, 19.11.2020.

Program Konferencji

9:00
9:02

Sylwia Sulima, Prezes Fundacji Neuron+

9:02
9:12

Minister Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

9:12
9:15

Prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Sesja naukowa plenarna 1. Nauka bez barier cz. 1

godz. 9:15 – 10:51

09:15
09:46

Raport z badań jakościowych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji akademickiej w Polsce.

prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

09:46
10:09

Projektowanie uniwersalne w świetle współczesnych tendencji architektury obiektów uniwersyteckich.

dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka

10:09
10:20

Nowoczesna komunikacja w edukacji akademickiej jako przestrzeń wspierania osób niepełnosprawnych.

prof. dr hab. Jacek Dąbała

10:20
10:36

Kod kulturowy studentów zagranicznych w Polsce kluczem do przygotowania wykładów o niepełnosprawności.

ks. prof. uczelni dr hab. Andrzej Kiciński

10:36
10:51

Sesja pytań i odpowiedzi

prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

Sesja naukowa plenarna 2. Nauka bez barier cz. 2

godz. 10:51 – 12:42

10:51
11:04

O przekraczaniu barier. Rozwój osobisty jako wartość w życiu osób niepełnosprawnych w środowiskach akademickich.

prof. uczelni dr hab. Iwona Morawska, prof. uczelni dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

11:04
11:17

Niepełnosprawność jako czynnik ryzyka przemocy

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka Drożak

11:17
11:35

Rehamenadżer - nowy zawód i jego rola w procesie kompleksowej rehabilitacji.

mgr Joanna Matuszewska, Gdańsk

11:35
11:51

Wartość empatii. Na przykładzie komunikacji z osobą aktywną pozanormatywnie.

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

11:51
12:12

Cyfryzacja w uczelni i systemy wsparcia technicznego. Systemy grantowe dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami.

mgr Ewa Sosnówka-Tkaczyk

12:12
12:27

Pomoc studentom niepełnosprawnym na uczelniach wyższych.

dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska

12:27
12:42

Sesja pytań i odpowiedzi

prof. uczelni dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

Sesja naukowa plenarna 3. Genom. Medycyna Personalizowana. godz. 12:42 – 14:43

12:42
13:05

Komórki macierzyste i terapie komórkowe - wyzwania i nadzieje.

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

13:05
13:21

Wysokoprzepustowa analiza genomu - niezbędny element do zapewnienia spersonalizowanej opieki pacjentom z niedosłuchem.

prof. dr hab. n. med. Monika Ołdak

13:21
13:36

Repozycjonowanie leków - nadzieja na terapię dziedzicznych chorób neurodegeneracyjnych.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański

13:36
13:45

Zastosowanie nowych technologii: telemedycyny i sztucznej inteligencji do spersonalizowania i zwiększenia dostępności pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychicznego.

prof. uczelni dr hab. n. med. Jolanta Masiak

13:45
14:09

Postępy w diagnostyce i leczeniu dziedzicznego raka piersi i jajnika.

prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald

14:09
14:24

Jaskra – choroba cywilizacyjna.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

14:24
14:43

Czy choroby pasożytnicze mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami?

prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Lublin

14:43
14:58

Sesja pytań i odpowiedzi.

prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

Sesja naukowa 4 - zakończenie konferencji. Dyskusja okrągłego stołu-debata prelegentów i zakończenie konferencji Godz. 14:58 – 15:38
"Dobre praktyki dostosowania uczelni wyższych do potrzeb i możliwości studentów/pracowników z niepełnosprawnościami"

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020