Publikacje

Uczestnicy konferencji mogą złożyć pełny tekst swojego wystąpienia – do druku – jako rozdział w monografii: 

„Medycyna personalizowana 2020” w wydawnictwie 80 pkt wg MNiSW. Koszt druku 1 rozdziału  – 200 PLN.

Pełny tekst rozdziału do monografii powinien być 

sformatowany wg poniższych zasad:

 

Wzór rozdziału do monografii wyłącznie formacie WORD, w języku polskim:

Tytuł rozdziału           BOLD, 14 pkt

Jan Kowalski1, Ewa Nowak2     Italica 12 pkt

1Zakład /Katedra Afiliacja i wymagany Adres mailowy – zwykły tekst 12 pkt

2Zakład /Katedra Afiliacja i wymagany Adres mailowy – zwykły tekst 12 pkt

 

Tekst rozdziału – zwykły tekst 12 pkt – maksymalnie do 10 stron A4

Tekst proszę podzielić na podrozdziały:

Streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, dyskusja, piśmiennictwo.

 

Pełny tekst prosimy przesyłać do 30 listopada 2020 r. na adres: janusz.kocki@umlub.pl