Rejestracja

Rejestracja uczestników wyłącznie on-line przez stronę konferencji – włącznie do 18 listopada 2020 r. 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwąa „DIALOG” w latach 2019-2020